Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.miedzybrodzie.net.pl
 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.miedzybrodzie.net.pl oraz podczas procesów zasięgania informacji oraz zakupu usług turystycznych prezentowanych w serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Karol Strąg Firma Usługowo Handlowa STRAG z siedzibą w Międzybrodzie Bialskie, ul. Wczasowa 22  NIP: 5532384535
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.  
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym przykładowo w celu prawidowej realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy pobytu oraz realizacji procesu informowania klienta o interesujących go usługach.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 • dane pozyskane przy obsłudze bezpośredniej lub w kontakcie telefonicznym.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub dokonania i potwierdzenia rezerwacji usług. Formularze mogą zawierać również dodatkowe opcjonalne pola wyboru np. pole zapisz się do newslettera,  przez zaznaczenie których umożliwione jest dodanie danych kontaktowych do list marketingowych, w celu przesyłania informacji handlowych i promocji. Administrator serwisu oraz dział obsługi klienta może również pozyskiwać dane marketingowe klientów, przez usyskanie pisemnej zgody w inny sposób niż formularz interentowy oraz przez uzyskanie zgody ustnej
 3. Zgode na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobwych w celach obsługi kontaktu lub celach marketingowych, klient może cofnąć w dowolnym momencie. Serwis i Administrator serwsiu zoobowiązauje się do udostepnienia możliwe uproszczonej drogi rezygnacji z  otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, przykładowo dzięki umieszczenia w wiadmościach mailowych, linku do szybkiej rezygnacji z otrzymywania korespondecji.
 4. W przypadku gdy dane osobowe klienta są wykorzystywane niezgodnie z jego preferencjami, przykładowo klient otrzymune niezawmówione informacje handlowe w formie mailowej lub sms, Administrator danych zobowiązuje się do natychmiastowego  zaprzestania działań i usunięcia danych klienta z bazy danych kontaktowych lub list marketingowych, niezwłoczenie po uzyskaniu od klienta oświadczenia o niezamówinych działaniach informacyjnych i marketingowych. Dane kontaktowe klienta będą również usuwane niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia woli o rezygnacji z wcześniej zamówionych działań marketingowych lub informayjnych, świadczonych ze storny serwisu.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.miedzybrodzie.net.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pełną informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo - +48 602 55 22 00 oraz kontakt@miedzybrodzie.net.pl

 

Polityka plików „cookies” dla witryny www.miedzybrodzie.net.pl
 

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 • wyświetlanie użytkownikowi reklam zgodnie z jego preferencjami zakupowymi i zainteresowaniami.  
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie producenta przeglądarki.
 6. Dodatkowe informacje o działaniu plików „cookies” dostępne są u Administratora serwisu pod adresem mailowym kontakt@miedzybrodzie.net.pl.