Projekt UE - RPOWŚ

Karol Strąg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAROL STRĄG FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA STRAG realizuje projekt pn.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Celem projektu jest dywersyfikacja profilu działalności, poprawa konkurencyjności oraz wygenerowanie nowych miejsc pracy i utrzymanie istniejących w firmie Karol Strąg FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA STRAG, której działalność została czasowo ograniczona w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Efektem realizacji projektu będzie utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz utworzenie nowych miejsc pracy a także podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 
Koszt kwalifikowalny: 745 439,31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 633 623,29 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
Zadanie będzie realizaowane na terenie Kompleksu Wypoczynkowego Relaks, położonego w Międzybrodziu Bialskim, przy ulicy Sportowej 20.
 
Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy dostosowania się przedsiębiorstwa, którego główną branżą jest turystyka, do sytuacji na rynku poprzez częściowe przebranżowienie się, podniesienie konkurencyjności i utrzymanie 13 miejsc pracy.

Przedmiotem projektu jest:

  • zakup środków trwałych związanych z wyposażeniem nowo powstałej kuchni oraz restauracji,
  • zakup środków trwałych związanych z działalnością cateringową,
  • prace modernizacyjne oraz zakup środków trwałych związanych z działalnością glampingową,
  • zakup środków trwałych związanych z doposażeniem działalności w infrastrukturę rekreacyjną,
  • wdrożenie innowacyjnej aplikacji w celu obsługi klientów przez stronę www.

Podjęte działania pozwolą na wygenerowanie nowych i trwałych 2 miejsc pracy.