Regulaminy

Regulamin Ośrodka Relaks

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy firmą Karol Strąg Firma Usługowo Handlowa STRAG Międzybrodzie Bialskie, a osobą korzystającą z usług Ośrodka

 1. Karol Strag Firma Usługowo Handlowa STRAG – operator Ośrodka Relaks zwany jest w dalszej części Regulaminu – Ośrodkiem.  Osoba korzystająca – Gościem bądź Wczasowiczem.
 2. Gość zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu (umowy) w chwilą wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany lub z chwilą rozpoczęcia pobytu w Ośrodku.
 3. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Relaks mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.
 4. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązują się nie zakłócać ciszy nocnej oraz spokojnego pobytu innych gości. Pracownicy ośrodka są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 5. Goście na terenie Ośrodka mają prawo przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych na pobyt Gości. Zabronione jest przebywanie Gości w stosownie oznaczonych miejscach przeznaczonych dla pracowników bądź obsługi Ośrodka. Naruszenie przez Gościa powyższego zakazu może skutkować obciążeniem gościa kara umowną w wysokości 100 zł, za każde naruszenie.
 6. Goście przebywający na terenie Ośrodka zobowiązują się stosować do poleceń pracowników Ośrodka w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku pobytu Gości.
 7. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zakłócania pobytu innym Gościom, naruszania nietykalności innych Gości bądź pracowników Ośrodka, używania gestów lub słów uważanych powszechnie za obelżywe, uporczywym niestosowaniem się do poleceń pracowników Ośrodka Gość może zostać obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł oraz może zostać wydalony z terenu Ośrodka. Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo zatrzymania rzeczy osobistych Gościa w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z zachowaniem Gościa.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Zatrzymanie domku lub pokoju po godzinie 11.00, w tym pozostawienie w nim rzeczy osobistych osoby korzystającej z usług Ośrodka, jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, za którą naliczona zostaje opłata zgodna z cennikiem Ośrodka. W przypadku, kiedy Gość opuści domek lub pokój do godz. 16.00, naliczona zostanie opłata wynikająca z cennika za pół doby. Goście mogą ustalać inne doby wykwaterowania lub zakwaterowanie po otrzymaniu wyraźnej zgody Recepcji Ośrodka.
 9. Ośrodek pobiera kaucję zwrotną w wysokości 500 - 1000 zł na poczet zabezpieczenia wyposażenia domku lub pokoju. Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia lub brak wyposażenia oddanego w użytkowanie na czas pobytu. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. W przypadku uporczywego zakłócania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00 i zgłaszania problemu przez gości nocujących w pokojach/ domkach, sąsiadów lub interwencji policji obiekt może zatrzymać kaucję bezzwrotnie. 
 10. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu
 11. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od godziny 8.00 do 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji oraz uiszczeniu obowiązującej opłaty wstępu na teren ośrodka. W przypadku stwierdzenia nocowania innych osób, wynajmujący domek jest zobowiązany uiścić opłatę za nocleg zgodną z cennikiem Ośrodka oraz zapłacić karę umowną w wysokości 300zł.
 12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 13. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu w Ośrodku nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Gościu.
 14. Ośrodek posiada bezpłatny, dozorowany parking, na którym Goście parkują samochody. Przy każdym domku, Gość może korzystać z jednego miejsca parkingowego.
 15. Zabrania się grillowania na tarasach i plaży oraz rozpalania ogniska w miejscach, które nie są do tego wyznaczone.
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor ośrodka
 17. W domkach oraz pokojach i apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 18. Domek i pokoje powinien być pozostawiony przez Gości w takim stanie, w jakim został przez nich odebrany w dniu przyjazdu. W przypadku zostawienia rażącego nieporządku Ośrodek może nałożyć karę w wyskoości 500 zł.
 19. Osoby korzystające z Ośrodka zobowiązują się do wyrzucania śmieci w miejscach do tego wyznaczonych na terenie Ośrodka.
 20. Po zakończeniu pobytu domek lub pokój odbiera upoważniony do tego pracownik ośrodka.                                                                                                                          

WSTĘPNE REZERWACJE - Ośrodek Relaks

 1. Gość może dokonać wstępnej rezerwacji na pobyt grupowy z odpowiednim wyprzedzeniem i podaniem orientacyjnej ilości osób zakwaterowanych. 
 2. Wstępna rezerwacja jest ważna 6 miesięcy.
 3. W przypadku braku kontaktu po 6 miesiącach ze strony osoby rezerwującej wstępna rezerwacja jest anulowana automatycznie.

REZYGNACJA Z REZERWACJI – Ośrodek Relaks

 1. Strony przewidują możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji. Oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji należy złożyć korzystając z podanych wyżej adresów i telefonów.
 2. W przypadku wycofania rezerwacji na więcej niż 28 dni przed planowanym dniem przyjazdu Ośrodek zwraca całość wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku wycofania rezerwacji na mniej niż 28 dni przed planowanym dniem przyjazdu Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki.
 4. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia całości należności za pobyt.
 5. W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Dyrektor ośrodka może, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
 6. Jeżeli Gość nie zawiadomił Ośrodka o opóźnieniu swojego przyjazdu, to jego niestawienie się w Ośrodku do godz. 7:00 rano dnia następnego po dniu rozpoczęcia planowanego pobytu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i obciążeniem Gościa całością należności za pobyt.

Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku lub zaliczki jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

 

Regulamin pobytu zwierząt

Ośrodek Relaks umożliwia pobyt gości wraz ze zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem warunków regulaminowych. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach/ domkach.

Goście przebywający w Ośrodku zobowiązani są do przestrzegania naszego regulaminu.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie ośrodka:

 1. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).
 2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 40 zł/doba
 3. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 5. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, dozwolone jest to tylko w szczególnych przypadkach za zgodą recepcji.
 6. Zwierzęta bezwzględnie nie mogą spać lub wypoczywać na kanapach, łóżkach lub dywanach znajdujących się w domku lub pokoju.
 7. Zwierzęta na czas pobytu muszą posiadać własne legowisko.
 8. Jeżeli pościel, dywan, narzuta w pokoju, w którym przebywa zwierzę zostanie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowego wyposażenia, które zostało uszkodzone. Koszt danych przedmiotów będzie ustalany indywidualnie w zależności od uszkodzonia.
 9. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
 10. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do kosza na śmieci wyznaczonego przez pracownika obiektu.
 11. Właściciel zwierzęcia powinien posiadać aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia i okazać ją na prośbę personelu.
 12. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut.
 13. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właściciela obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 14. Za niepoinformowanie obsługi obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, może zostać nałożona kara w wysokości 200zł/ za pobyt, plus koszt pobytu zwierzęcia.

 

Psy uważane za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (perro de presa mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (perro de presa canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.