Zapytanie ofertowe 16/2021/RPOWŚ/3.2

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG I PRZYSTOSOWANIE BIEŻĄCYCH USŁUG DO NOWYCH REALIÓW RYNKOWYCH, W CELU POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI ORAZ UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA" , REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJENGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) NA LATA 2014 - 2020 OŚ PRIORYTETOWA: III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP DLA DZIAŁANIA: 3.2 INNOWACJE W MŚP, ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT NA USŁUGI DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POSTACJI WYKONANIA NOWEJ STRONY WWW.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA.

PROSIMY O PRZESYŁANIE OFERT CENOWYCH, Z UWZGLĘDNIEM SECYFIKACJI:  NA ADRES MAILOWY: KONTAKT@MIEDZYBRODZIE.NET.PL

KONTAKT TELEFONICZNY: +48 600 695 999 KAROL STRĄG 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: KAROL STRĄG FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA STRAG, 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE, UL.WCZASOWA 22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2021/RPOWŚ/3.2

ZAŁĄCZNIK NR 1 - wersja edytowalna

ZAŁĄCZNIK NR 1- wersja PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 - wersja edytowalna

ZAŁĄCZNIK NR 2- wersja PDF

INFORMACJA RODO

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA O GODZINIE 10.00 W DNIU 07.09.2021

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej na realizację zadania pn.: „Usługi dotycząca wartości niematerialnych i prawnych w postaci wykonania nowej strony www”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

  • Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia - POBIERZ
  • Ranking złożonych ofert  - załącznik nr 1 do Informacji o wyniku postępowania - POBIERZ