Zapytanie ofertowe 2/2021/Rozwój działalności gospodarczej

                                                                                               

W DNIU 28.05.2021r. O GODZINIE 12.00 UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Dostawa materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wraz z elementami wyposażenia - wyposażenie domków i kuchni" w związku z planowaną realizacją projektu pt.: "Poszerzenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie całorocznych, innowacyjnych atrakcji aktywnych oraz modernizację wyposażenia hotelowego i restauracyjnego" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

3. Rodo

 

Termin składania ofert: 28.05.2021, godzina 12.00

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

"Dostawa materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wraz z elementami wyposażenia - wyposażenie domków i kuchni "Dostawa materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wraz z elementami wyposażenia - wyposażenie domków i kuchni" w związku z planowaną realizacją projektu pt.: "Poszerzenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie całorocznych, innowacyjnych atrakcji aktywnych oraz modernizację wyposażenia hotelowego i restauracyjnego" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

  • Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia dla części - POBIERZ
  • Ranking złożonych ofert dla częśći - załącznik nr 1 do Informacji o wyniku postępowania - POBIERZ