Zapytania ofertowe 1/2021/RPOWŚ/3.2

W DNIU 29 MARCA 2021r. O GODZINIE 12.00 UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Poniżej znajdą Państwo treść zapytania ofertowego oraz pełną listę załączników, niezbędną do złożenia oferty

Wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymogi związane z złożeniem oferty wraz z pełną treścią ogłoszenia znajdują się również pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36870

Zadanie będzie realizaowane na terenie Kompleksu Wypoczynkowego Relaks, położonego w Międzybrodziu Bialskim, przy ulicy Sportowej 20.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/RPOWŚ/3.2

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE RODO

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY 1

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY 2

ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROTOKÓŁ ODBIORU 

ZAŁĄCZNIK NR 7 - KOSZTORYS PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM TERENU

ZAŁĄCZNIK NR 8 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej na realizację zadania pn.: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

  • Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia dla części - POBIERZ
  • Ranking złożonych ofert dla częśći - załącznik nr 1 do Informacji o wyniku postępowania - POBIERZ